Saturday, September 8, 2012

5 பாகிஸ்தானின் கணக்கு கேள்வித்தாள்!!.


இந்த கற்பனா கேள்வி தாள் faithfreedom  சைட்ல ஃபேக்மேன் என்னும் நபர் கொடுத்தது.  கேள்வித்தாள் மிக அருமையாக இஸ்லாமிய நோக்கம் கொண்டு இருந்ததினால் அதை உங்களிடம் பகீர்ந்து கொள்ளலாமே என்ற நல்லெண்ணம் தான் .    மன்னிக்கவும். இது ஆங்கிலத்தில் உள்ளது.
thanks fakeman.


PAKISTANI MATH QUESTION PAPER
General Instructions
i) Students found copying will be shot on the spot.
ii) Any student coming late after 10 minutes after the exam starts will
be forced to join Al Qaeda group .
iii) AK 47 -s and Grenades are not allowed in the exam hall. Students
may keep their daggers, Revolvers and pack of anthrax bombs only
for self defense.
————————————————————————–
Math Exam Time till you complete for full Marks 100 . All questions are
compulsory.
1. Abdul was sent to jail for murder. He has 7 wives in his house. Abdul distributed money to his wives in such a proportion that the youngest and most recent wife receives maximum and oldest wife gets minimum, and each wife gets double of her former competitor. Abdul has 1700 Rupaye left in his house. Abdul’s oldest wife needs atleast 25 rupaye per month. Find out the time when Abdul will have to break Jail to come out and earn money so that his wives do not starve.
2. Karim is a Drug seller. Prices per gram of Marijuana, hashish, heroin and LHD are 50, 60,70,80 Rupaye respectively. Karim offers a discount of Rupaye 20 for his buyers who buys more than 50 grams of drug. If Rahim , a buyer gets Rupaye 37 discount , find out the grams of LHD he bought.
3. Imran tampers the ball thrice per over. He deforms the ball .02% of its original shape each time . Find the percentage deformation the ball due to tampering in a one day series against India in which Imran bowled 9.3 overs.
4. Mohammed has a Company named Al Allah Kidnapping & Murder Private Limited. He has to threat 10 people per day over Telephone. 40% of the people he threats are cinema stars in Mumbai, 30% are Businessman in Delhi, 20% are Cricket Players in Madras and 10% are shopkeepers in Calcutta . IF ISD charges are Rupaye 15, 25, 40, 50 per minute from Mohammed’s city Islamabad to Bombay, Delhi, Calcutta and Madras respectively and he gets a Telephone bill of 10,230 Rupaye in a month. Find out The No of Cinema stars in Mumbai , threatened in that particular month.
5. A terrorist group has to provide one AK 47, one AK 49,one Rocket Launcher, 50 Grenades and one pack of RDX to its recruits for training .One AK 47 costs 100$; One Ak 49 costs 150 $ ,A Bazuka rocket Launcher costs 250 $ , grenade is 3 $ each , a pack of RDX Bomb attached wi th remote Control is 500 $. The terrorist group admitts 2000 new people every year out of which 30 % are court-martialed . Find the amt of Foreign Money Pakistan Govt has to provide each year to run such a group.
6. If stabilty of democratic Govt. in Pakistan is given by the following equation X exp3 +X exp2 -16 = i ; Find out x.
7. Probaliblity of a Pakistani prime minister to be shot is 78 %.
Probabilty of a Military general to be shot is 80 % . FInd the joint
probability of a Prime minister to be shot who is also a Military general.
8. Find out geometrically the area of Paktunistaan using PI Theorem with Osama Bin Laden’s Correction (That is taking he value of PI = 786 instead of 3.14….), if Paktunistaan is taken as a heptagon.
9) A ‘GHAURI’ missile tries to fly from Drass to Kargil which is not too far from Drass (say 100 miles) and is exactly to the East of Drass . The wind is blowing from the South and the speed of the wind is exa ctly equal to the speed of the airplane. (The speed of the airplane is measured with respect to the air!) The pilot decides to steer straight to Kargil all the time during the flight. Will the airplane ever reach Kargil ?
What if the speed of the wind is k times the speed of the airplane, where k is a positive number (can be greater or less than 1)? Try to sketch the trajectory of the airplane (with respect to the ground, of course) in each of the three cases: k=1, k1 and k<1.
10) Briefly discuss the Unsolved problem of “Bisection of a Triangle” with a Compass and an unmarked ruler if the triangle is named as KASHMIR.
****************************************************************
Answers:-
1)Abdul gives 50 Rs. to jailor and comes out of the jail.
2)One of his customer shoots him and takes all the drugs.
3)Imran khan looses his temper having a discussion with Sidhu and forgot to tamper the ball .Hence ball didn’t deformed.
4)Allof them used Reliance India mobile with fake proof of identity so no bill was paid by them.
5)Pakistanees don know but they know that the money has been collected by selling the nuclear technology.
6)X=0 due to pervez musharraf sahab :wink: .
7)Again the answer is zero.
8)There is no need of calculating area bcoz Pakistanis know where the Bin laden.
9)Whether k>=<1 the Pakistanis have to loose.
10)Pakistanis are not that much intelligent to be discussed the tough questions like this , they will shoot the person who will set this kind of question… .

இங்கே முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மை அடைந்தால் இதைவிட மிக அருமையாக நம்மூரிலும் கேள்வித்தாள்கள் அமைக்கப்படும்.

5 comments:

Tamilan said...

கண்டிப்பாக சார்வாக்கானால கூட இந்த பதில்களை சொல்லி இருக்க முடியாது..... :)

RAJA said...

நல்ல வேளை. கேள்விகளுக்கான விடைகளை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணவில்லை. பின்னால் விடைகளைப் பார்த்த பின் கேள்விகளையும் விடைகளையும் தயாரித்த நபர் சுப்பர் அறிவாளி என்று தெரிகிறது.

Devapriya Solomon said...

நிஜமாகவே இப்படித் தான் பாக்கிஸ்தான் கணக்கு உள்ளதா?

நான் இந்த பதில் சொல்ற விளையாட்டுல ஒரு கேள்வியில் கூட தேரவில்லை.

Anonymous said...

I WROTE COMMENTS IN NEWSPAPERS AND BLOGS. NO REPLY. NOW PAKISTANIS CAN INVEST IN REAL ESTATE AND BUSINESS (INCLUDING SHARES)IN INDIA. ALREADY IN PAKISTANI NEWS PAPERS ADVT CAME.
PAKISTANIS STARTED ENQUIRING ALSO. WHY NOBODY WROTE ABOUT THIS. TAMILAN/IQBAL SELVAN /PAGADU/SARVAGAN SOMEBODY PL REPLY.

naren said...

சகோ தமிழன்,
ரொம்ப நாளா ஆளை காணோம்???

ஹா...ஹா...சீரியஸ்ஸான கேள்விகள் என்று நினைத்துவிட்டேன். கடைசியில் பதிலை பார்ததவுடன் தான் புரிந்தது.

நன்றி

Post a Comment