Tuesday, May 29, 2012

36 குரான் வசனங்கள் முகமதுவின் உளறலே -11 (படைப்பு)

அல்லாவை வம்புக்கு இழுத்து நாளாகிவிட்டது. (யோவ் தமிழா , முந்தா நேத்து தானே அவனின் உளறலை பதிவாக போட்டாய் பின் என்ன? )என்று நினைப்பவர்களுக்கு.  ...  எனக்கு என்னமோ ரொம்ப நாள் ஆகிவிட்ட மாதிரி ஒரு நினைப்பு. ( நான் அல்லா மாதிரி ,ஒரு நாள் என்பது என்க்கு 1000 வருடங்கள் மாதிரி)..  சரி பின்ன பதிவை எப்படித்தான் ஆரம்பிக்கிறது நீங்களே சொல்லுங்களேன்....


இந்த பதிவில் அல்லாவின் ஏறுக்கு மாறான உளறலான படைப்பைப்பற்றிப்பார்ப்போம்.


கீழே உள்ள குரான் வசனங்களில் (உளறலில்) முகமது (அல்லா) சொல்வது 
”குன்” - ஆகுக”     என்று சொன்னால் உடனே அது உருவாகிவிடும் என்று அல்லா சொல்கிறான். 

2:117(அல்லாஹ்) வானங்களையும், பூமியையும் முன் மாதிரியின்றி (இல்லாமையிலிருந்து), தானே உண்டாக்கினான்; அதனிடம் “குன்” - ஆகுக- என்று கூறினால், உடனே அது ஆகிவிடுகிறது.
3:47(அச்சமயம் மர்யம்) கூறினார்: “என் இறைவனே! என்னை ஒரு மனிதனும் தொடாதிருக்கும்போது எனக்கு எவ்வாறு ஒரு மகன் உண்டாக முடியும்?” (அதற்கு) அவன் கூறினான்: “அப்படித்தான் அல்லாஹ் தான் நாடியதைப் படைக்கிறான். அவன் ஒரு காரியத்தைத் தீர்மானித்தால், அவன் அதனிடம் “ஆகுக” எனக் கூறுகிறான், உடனே அது ஆகி விடுகிறது.”
3:59அல்லாஹ்விடத்தில் நிச்சயமாக ஈஸாவின் உதாரணம் ஆதமின் உதாரணம் போன்றதே; அவன் அவரை மண்ணிலிருந்து படைத்துப் பின் “குன்” (ஆகுக) எனக் கூறினான்; அவர் (மனிதர்) ஆகிவிட்டார்.
4:171வேதத்தையுடையோரே! நீங்கள் உங்கள் மார்க்கத்தில் அளவு கடந்து செல்லாதீர்கள். அல்லாஹ்வைப் பற்றி உண்மையைத் தவிர (வேறெதையும்) கூறாதீர்கள்; நிச்சயமாக மர்யமுடைய மகனாகிய ஈஸா மஸீஹ் அல்லாஹ்வின் தூதர் தான்; இன்னும் (“குன்” ஆகுக என்ற) அல்லாஹ்வின் வாக்காக (அதனால் உண்டானவராகவும்) இருக்கின்றார்; அதை அவன் மர்யமின்பால் போட்டான்; (எனவே) அவரும் அவனிடமிருந்து (வந்த) ஓர் ஆன்மா தான்; ஆகவே, அல்லாஹ்வின் மீதும் அவன் தூதர்கள் மீதும் ஈமான் கொள்ளுங்கள்; இன்னும், (வணக்கத்திற்குரிய இறைவன்) மூன்று என்று கூறாதீர்கள் - (இப்படிக் கூறுவதை விட்டு) விலகிக் கொள்ளுங்கள்; (இது) உங்களுக்கு நன்மையாகும் - ஏனெனில் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவன் தான்; அவனுக்கு எவரும் சந்ததியாக இருப்பதிலிருந்து அவன் தூய்மையானவன். வானங்களிலும்;, பூமியிலும் இருப்பவையெல்லாம் அவனுக்கே சொந்தம். (காரியங்கள் அனைத்துக்கும்) பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதற்கு அல்லாஹ்வே போதுமானவன்.
6:73அவன் தான் வானங்களையும் பூமியையும் உண்மையாகவே படைத்தான்; அவன் “ஆகுக!” என்று சொல்லும் நாளில், அது (உடனே) ஆகிவிடும். அவனுடைய வாக்கு உண்மையானது; எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்படும் நாளில், ஆட்சி (அதிகாரம்) அவனுடையதாகவே இருக்கும்; அவன் மறைவானவற்றையும், பகிரங்கமானவற்றையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான்; அவனே பூரண ஞானமுடையோன்; (யாவற்றையும்) நன்கறிந்தோன்.
19:35அல்லாஹ்வுக்கு எந்த ஒரு புதல்வனையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதில்லை; அவன் தூயவன்; அவன் ஒரு காரியத்தைத் தீர்மானித்தால், “ஆகுக!” என்று தான் கூறுவான்; (உடனே) அது ஆகிவிடுகிறது.
40:68அவனே உயிர்ப்பிக்கிறான்; அவனே மரிக்கச் செய்கிறான். ஆகவே அவன் ஒரு காரியத்தை(ச் செய்ய)த் தீர்மானித்தால்: “ஆகுக!” என்று அதற்குக் கூறுகிறான். உடன் அது ஆகிவிடுகிறது. 
ஏயப்பா? அல்லாவுக்கு இந்த அளவுக்கு சக்தியா, என்று வியந்துபோய் . இதைப்படிக்கும் அதே தருனத்தில் .. இந்த வசனத்தையும் படித்து தொலைத்துவிட்டேன்.

41:9பூமியை இரண்டே நாட்களில் படைத்தவனை நிராகரித்து அவனுக்கு இணைகளையும் நிச்சயமாக நீங்கள் தான் ஏற்படுத்துகிறீர்கள்? அவன் அகிலத்தாருக்கெல்லாம் இறைவன்” என்று (நபியே!) கூறுவீராக.

41:10அவனே, அதன் மேலிருந்து உயரமான மலைகளை அமைத்தான்; அதன் மீது (சகல விதமான) பாக்கியங்களையும் பொழிந்தான்; இன்னும், அதில் அவற்றின் உணவுகளை நான்கு நாட்களில் சீராக நிர்ணயித்தான்; (இதைப் பற்றி) கேட்கக் கூடியவர்களுக்கு (இதுவே விளக்கமாகும்).

41:12ஆகவே, இரண்டு நாட்களில் அவற்றை ஏழு வானங்களாக அவன் ஏற்படுத்தினான்; ஒவ்வொரு வானத்திற்கும் அதற்குரிய கடமை இன்னதென அறிவித்தான்; இன்னும், உலகத்திற்கு சமீபமான வானத்தை நாம் விளக்குகளைக் கொண்டு அலங்கரித்தோம்; இன்னும் அதனைப் பாதுகாப்பாகவும் ஆக்கினோம்; இது யாவரையும் மிகைத்தவனும், ஞானம் மிக்கோனுமாகிய (இறை)வனுடைய ஏற்பாடேயாகும்.

7:54நிச்சயமாக உங்கள் இறைவனாகிய அல்லாஹ் தான் ஆறு நாட்களில் வானங்களையும், பூமியையும் படைத்துப் பின் அர்ஷின் மீது தன் ஆட்சியை அமைத்தான் - அவனே இரவைக் கொண்டு பகலை மூடுகிறான்; அவ்விரவு பகலை வெகு விரைவாக பின் தொடர்கின்றது; இன்னும் சூரியனையும்; சந்திரனையும், நட்சத்திரங்களையும் தன் கட்டளைக்கு - ஆட்சிக்குக் - கீழ்படிந்தவையாக(ப் படைத்தான்); படைப்பும், ஆட்சியும் அவனுக்கே சொந்தமல்லவா? அகிலங்களுக்கெல்லாம் இறைவனாகிய (அவற்றைப் படைத்து, பரிபாலித்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும்) அல்லாஹ்வே மிகவும் பாக்கியமுடையவன்.

57:4அவன் தான் வானங்களையும், பூமியையும் ஆறு நாட்களில் படைத்தான்;பின்னர் அர்ஷின் மீது அமைந்தான். பூமிக்குள் நுழைவதையும், அதிலிருந்து வெளியாவதையும்; வானத்திலிருந்து இறங்குவதையும், அதில் ஏறுவதையும் அவன் நன்கறிகிறான்; நீங்கள் எங்கிருந்து போதிலும் அவன் உங்களுடனே இருக்கிறான் - அன்றியும் அல்லாஹ் நீங்கள் செய்வதை உற்று நோக்கியவனாக இருக்கிறான்.


இதைப்படித்தவுடன் அல்லாவைப்பார்த்து பாவமாகிவிட்டது.. பாவம் அவன் நமக்காக ”குன்” என்று சொல்லாமல் பூமியை இரண்டு நாள் தானே, தனது கையால் செய்திருக்கிறான். 

அதே மாதிரி , அதில் உள்ள உணவு வகைகளை நான்கு நாள் எடுத்து தனது கையாலேயெ சமைத்திருக்கிறான்.  இதிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரியவில்லையா, உங்களின் மேல் அவனுக்கு எவ்வளவு பாசம் என்று. சரி 2+4+2=6=[2+2=6]=[2+2=6] என்று கம்யூட்டரே தினறும் அளவுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்லி , இந்த படைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் என்றால் இந்த அரேபிய கடவுளை எல்லோரும் , அடிபணிந்து வணங்க வேண்டுமா வேண்டாமா, காஃபீர்களே????!!!!!.  ஹிந்து காஃபிர்கள் அனைவரும் நாளை முதல் அல்லாவின் வீடான சௌதியைப்பார்த்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளகிறேன். உங்களுக்கு 72 + 28 , அல்லாவே உத்திரவாதம் குடுத்துள்ள , கைபடாத கன்னிப்பெண்ணும், இளமையான அடிமைப்பையன்களும் கட்டாயாமாக கிடைக்கும்.... 
காஃபிர் பெண்களைப்பற்றி கவலையில்லை . அதை எப்படியும் அடிமையாக பிடித்தபின்..........  முமினுக்கு கொண்டாட்டம் தான்...
முகமதுஹூ அக்பர்.

36 comments:

Anonymous said...

neeyellam oru manithana? AL-QURAAN il ungal matham ungalukku engal matham engalukku ena thelivaha kurippidapattullathu.quraaniya eluthukkalin onraithanum yaralum uruvakka mudiyathu.

Tamilan said...

வாங்க அனானி முமினே,

http://tamilan1001.blogspot.com/2011/05/blog-post_17.html

http://tamilan1001.blogspot.com/2012/05/blog-post_05.html

இதையும் படித்துப்பாருங்கள்.
http://www.annaqed.com/suralikeit/
(அனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது. அல்லாவின் உளறலுக்கு இணையாக யாராலும் உளறமுடியாது)

Anonymous said...

this idiot vinavu does not know abt islam& jihadis.My comment they may not allow

இந்துத்வவாதிகள் முஸ்லிம்கள் பற்றி கூறுவதால் மட்டும் அது தவறு ஆகி விடாது.
மதவாதிகள் அனைவருமே ஒன்று என்பதால் அவர்களின் முஸ்லிம் என்பதற்கு பதில் இஸ்லாம் என கருத்திடுவது பொருந்தும்.

முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஜிகாதிகள் அல்லது பயங்கரவாதிகள் என்பது எவ்வளவு தவறோ அதே அளவு இஸ்லாம் ஒரு அமைதி மார்க்கம் என்பதும் தவறாகும்.

தமிழ் நாட்டில் வாழும் ஒரு சராசரி முஸ்லிமுக்கும்,சராசரி இந்து கிறித்தவருக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது என்பது உண்மைதான்.சராசரி முஸ்லிமுக்கு குரான்,ஹதிது,ஷாரியா பற்றி தெரியாது என்பதுதன் இதன் காரணம்.

இஸ்லாம் என்பது ஒரு முற்று முழுதான உலக முழுமைக்கான ஆன்மீக போர்வையில் உள்ள அரசியல் இயக்கம் ஆகும்.

ஜிகாத் என்பது முஸ்லிம்களின் கருத்தின்படி என்ன?

உலக முழுதும் இஸ்லாமை ப்ரப்ப ,ஷாரியா சடம் அமல்படுத்த செய்யும் முயற்சி ஆகும்.

இதனை எந்த விதத்திலும் செய்யலாம்.சிறுபான்மையாக இருக்கும் போது மத சார்பின்மை என்பதும்,பெரும்பானமை ஆனால் ஷாரியா மீதான மத ஆட்சி வேண்டும் என்பதும் ஒரு வகை ஜிகாத்தே ஆகும்.

பதிவுலகில் உள்ள இஸ்லாமியா தாவாவாதிகளில் எத்தனை பேர் உலக‌ முழுதும் ஷாரியா சட்டம் இல்லாத இஸ்லாம் மட்டும் இருக்க வேண்டும் என ஒத்துக் கொள்வார்கள்?.

ஆகவே ஷாரியாவை எதிர்ப்பதில் அனைவருமே முனைய வேண்டும்.
இந்தியாவில் ஷாரியா அமல்படுத்த ஷாரியா4ஹிந்த் என்னும் இயக்கம் நடத்தி வரும் அன்ஜீம் சவுத்த்ரி இதற்காக ஜிகாத் அறைகூவல் விடுப்பதும் அறியுங்கள்

http://www.anjemchoudary.com/press-releases/the-shariah-4-hind-campaign-will-continue-until-islam-rules-in-dia

ஜிகாத் என்பது ஷாரியா அமல்படுத்தும் முயற்சி!!!!!!!!!!!!!!!!

ஷாரியா இருந்தால் குற்றம் குறையும்,பொருளாதாரம் சிறக்கும்,சமரசம் மலரும்,பலதார மணம் விபசாரத்தை குறைக்கும் என்றெல்லாம தாகியா திலகங்கள் தமிழ்மணத்தில் மணம் பரப்புவது அறிய மாட்டீரா!

Shyam said...

http://world.lankasri.com/view.php?20edBnZ5dbc43QMAA334eaC608Eae0301lOmYcddc4mOl3d220egE806dae44OoMQo4cbdcZnBdJ02

Tamilan said...

நன்றி ஷ்யாம். அது தெரிந்தது தானே, இது தான் இஸ்லாம் குடுக்கும் பெண் சுதந்திரம்.

naren said...

நண்பரே, பணி காரணமாக ரொம்ப பிஸி- உங்க தளத்தை படித்து பின்னூட்டம் இட நேரமில்லாத அளவுக்கு -:))
அல்லா கணக்கில் மக்கு என்பதை இப்படியா வெளிச்சம் போட்டு காமிப்பது.
அது நாள் இல்லையாம், யுகங்களாம்!!!!!

Anonymous said...

See The cong want to give these guys 4.5% reservation. Horrible

Devapriya said...

முஸ்லிம் மதத்தின் அருமை பெருமைகளை விளக்கும் விஞ்ஞானியே -தொடர்க உங்கள் பணி.

Iniyavaniniyavan Iniyavan said...

நல்லாவே இருக்கு நண்பரே ஆனா இது போதாது அவர்களுக்கு,எங்களைப்போன்று அறிவியல் தொடர்புடைய வசனத்தை ஒன்றாவது உங்கள் வேதத்தில் கொண்டுவர முடியுமா? என்று அல்லவா கேட்கிறார்கள்! முடிந்தால் ஆதாரத்துடன் விளக்கத் தயாரா? என்றும் கேட்கிறார்களே! கிளப்புங்கள் தமிழா கிளப்புங்கள் நீங்களும் அறிவியலைத் தோண்டுங்கள்.

Anonymous said...

what happened? why no further postins?
awaiting

jaisankar jaganathan said...

தமிழன் அடிக்கடி பதிவு போட்டு தூள் கிளப்புங்கள். இப்படி இருந்தால் உங்களை மக்கள் மற்ந்துடுவாங்க

தேவப்ரியா சாலமன் said...

கர்த்தரின் வார்த்தைகளை இப்படி நீங்கள் அர்த்தம் செய்வது சரியாகத் தான் உள்ளது. ஆனால் கிறிஸ்துவர்கள் பதில் தருவார்களா?


கர்த்தரும் கணக்கில் வீக்கு தான்..
http://pagadhu.blogspot.in/2012/08/blog-post.html

இயேசு தேவ குமாரன் இல்லாயாம்
http://pagadhu.blogspot.in/2012/08/blog-post_4.html

yesu patham said...

ellam therinja periya maira nee,konjam adakku da

yesu patham said...

ellam therinja periya maira nee,konjam adakku da

Anonymous said...

yesu patham is christian ? putting vijay photo an nonsense guy
Srini

Anonymous said...

இஸ்லாமிய,கிறிஸ்து மற்றும் உண்மையான இந்து மத நண்பர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள்.இவர்களை போல உள்ள குழப்ப வாதிகளுக்கும் சிறுமைவாதிகளுக்கும் பதில் அளிக்காதீர்கள்,அது நம்மை போல நல்ல மனிதர்களுக்கு அழகல்ல.இவர்கள்(தளத்தின் உரிமையாளர் உட்பட)அடுத்தவர்களை வம்புக்கு இழுத்து அதில் புகழ் தேடும் ஈஈஈனப் பிறவிகள்.இவர்களின் ஆணவ போக்கிற்கு இவர்கள் த்குந்த பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.அடுத்தவர் மதத்தை சிறுமை படுத்தி அதில் குளிர்காயும் இவர்கள் தாயிற்கும் தாரத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவர்கள்.எனவே இவர்களின் உளறலை பொருட்படுத்த வேண்டாம்.

Anonymous said...

//எனவே இவர்களின் உளறலை பொருட்படுத்த வேண்டாம்.
//
பொருட்படுத்த வேண்டமின்னிட்டி நீ ஏன்யா பொருட்படுத்தி பின்னூட்டம் போடுற?

kaja shreef said...

onakku islamna ennannu theriyanunna www.irf.com websitla zaheer naik speech kelu appuram pesu

kaja shreef said...

onakku islamna ennannu theriyanunna www.irf.com websitla zaheer naik speech kelu appuram pesu

kaja shreef said...

onakku hindu madham pathi theriyanumna kuda avarukitteya kelu

பிரபு said...

@ kaja sheriff

உங்களுக்கு சொந்த புத்தி , சுய புத்தி இல்லை அப்படிங்கறதை திரும்ப திரும்ப நிரூபிக்கனும்மா ??? உங்களுக்கு இஸ்லாம்ன என்னனு தெரியாதா???
முகமது, P J , ஜாகிர் நாய்க் இவங்க சொல்றது தான் உண்மையா ?? ஏன் தமிழன், பகடு , ஆரிய ஆனந்த்(இறை இல்லா இஸ்லாம் ) அலி சின்ன சொல்றது எல்லாம் உண்மை இல்லையா ??

//onakku islamna ennannu theriyanunna www.irf.com websitla zaheer naik speech kelu appuram pesu //

நாங்க யாரும் அடுத்தவன் பேச்சை கேட்கறது இல்லை. சொந்த அறிவு , சுய அறிவு எங்களுக்கு உண்டு.

திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கமாட்டீர்களா? சிந்திக்கமாட்டீர்களா? எங்களுக்கு தேவை இல்லை...

நன்றி

Janakiraman M said...

llam therinja periya maira nee,konjam adakku da
unakku thill iruntha cantact pannu 9940903999
unnoda pathippai idhoda niruthu


by janakiraman

jamil hasan said...

dai kurana sariya purindhu pesu, illaiya
pesatha,, muhamathu yaarnu unakku theriyumaa daa?
allahvirku thamilil artham therriuma daa?
first kurana olunga padi< athula adippadai karuthu
kurikol ennanu therindhu pesu< enakkum typ adikka theriumnu adicha kaiya kaala oduchuruvom,
thavaru saithaal naangal athai thaduppom,,avan than
unmaiyana islamiyan

jamilhasan619@gmail.com said...

NEE VORU PERIYA MUTTAL ENRU TYPINGKU TYPING
KAANBICHUKIRA,
MATRAVANIDAM 1+1= ETHANAIYENRUKETAAL 2,,YENRU KOORUVAAN,,ETHAI PATHU (10)MURAIKETALUM
ATHAN MATHIPPU 2 THAAN ENRU AVAN KOORUVAN...

AANAAL ATHAY QUATION AI UNNIDAM KETTAL 1+1= EVVALAVU
2
SARIYA SOLLITA
IPPO ERANDAM MURAI 1+1=2 MUNNADIKETTATHU ORU RENDU MOTHAM 4 ENRUTAN KOORUVOI
ATHAY PATHAVATHU MURAI KETTAALUM =2 MOTHAM 20 NUSOLLUVA ,,
AVAN KETTA KELVI(QUATION)WERU NEE KOOORUM BATHIL VERU,,
ATHAY PONRUTHAN ATHIL ULLA KARUTHU VERU , NEE PURINDHU KONDA KARUTHU VERU,,,

Islaamea nearvali said...

அப்படி என்றால் படைத்தவனை விட்டு விட்டு மாட்டையும் நாகபாம்பையும் கும்பிட்டு,
அம்மி செய்யும் கல்லுக்கு அல்லது அம்மிக் கல்லுக்கு கண்ணையும் காதையும் மூக்கையும், வாயையும் வைத்து வணங்கினால் சரியாகிவிடுமா?
அம்மிக் கல்லுக்கு கண்ணையும் வாயையும் வைத்தால் அது தெய்வமாகி விடுமா? ஒரு கொசுவைப் படைக்க முடியாத அவர்கள் எவ்வாறு ஒரு தெய்வத்தைப் படைப்பார்கள்? என அல்லாஹ் கேற்கின்றான். உடம்பில் உயிர் இருந்தால் அசையும். பேசும், ஓடும், பாடும் எல்லாம் செய்யும். சிந்தித்துப்பாருங்கள்; உலகில் கடவுல் என்று அவர்கள் வணங்கும் பெரிய பெரிய பிரசித்தி பெற்ற கோயிற்சிலைகள், தெய்வச்சிலைகள்மேல் தெய்வங்கள் வந்து அமர்ந்து அதனுல் நுழைந்து அவைகள் அசைந்த சரித்திரம் உண்டா? பேசிய சரித்திரம் உண்டா? இல்லையே?
அப்படி என்றால் அது சைத்தானின் நம்பிக்கை தானே. சைதானின் கூத்துதானே? சைத்தாந்தான் அவர்களுக்கு உண்மையை மறைத்து கல்லை தெய்வமாக காட்டி இருக்கின்றான். அவனைப் பின்பற்றும் அவர்களுக்கு உண்மை எங்கே விளங்கப் போகின்றது? நிச்சயமாக அவர்கள் வழிகேட்டில் இருக்கின்றார்கள்.
இதை வாசித்ததும் அப்படியானால் அல்லாஹ் வந்து பேசினானா? என கேற்பார்கள். அல்லாஹ் முகம்மத் நபி(ஸல்) அவர்களை அனுப்பி குர்ஆனை அவர்களுக்கு கொடுத்து, அதன் படி வாழ்ந்து காட்டச் செய்து, மனிதனுக்கு சிந்திக்க மூளையையும் கொடுத்து, ஆதாரங்களையும் கொடுத்து, அதற்குரிய விளக்கங்களையும் கொடுத்து, சிந்தித்துப் பார்க்கச் சொல்லி இருக்கின்றான். கண்ணைப் பொத்திக்கொண்டு என்னை வணங்காதே. நன்றாக சிந்தித்துப்பார், ஆராய்ந்து பார் என கூறுகின்றான். ஆகவேதான் உலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கல்வி கட்டாயக் கடமை என இஸ்லாம் கூறுகின்றது. ஒரு சாரார் கல்வி கற்கக்கூடாது, சிந்திக்கக் கூடாது. என ஒருவரையும் அது ஒதுக்கவும் இல்லை. தடை விதிக்கவும் இல்லை. அனைவர் மீதும் கல்வி கட்டாயக் கடமை என ஆயிரத்து நானூறு வருடங்களுக்கு முன் அது கூறி விட்டது. ஆயிரம் முறை அல்லாஹ்வை வணங்குவதை விட ஒரு கனம் சிந்திப்பது சிறப்புடையது என இஸ்லாம் கூறுகின்றது. இவை எல்லாம் எங்கே அவர்கள் மறமண்டைக்கு ஏறப் போகின்றது. சைத்தானைப் பின்பற்றி நரக நெருப்பிற்கு இரையாகாமல் அவர்களையும் அவர்கள் குடும்பத்தையும் அவர்கள் சமூகத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் மனித அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவன். அவனை அவர்கள் சாதாரண மண்டையால் சிந்திக்க முடியாது.
பாம்பாகி, நாயாகி, நரியாகி, மாடாகி, மனிதனாகிப் பிறந்து கடைசியில் வீனே காற்றாகிப் போக மனிதனை அல்லாஹ் படைக்க வில்லை. மனிதனைப் படைத்ததில் பெரும் நோக்கம் ஒன்று உள்ளது. அதுதான் மறுமை வாழ்க்கை. மரணத்தின் பின் மாபெரும் வாழ்வு. அதைப்பற்றி அவர்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும். தேட வேண்டும்.
நன்றி

Anonymous said...

intha maathiri website uruvakkiya nee oru muttalaathaan kandippa irukkannum.intha mathiri ellam yosikkira unnai hitler mathiri sudanum.nee kandippa oru thaaikku porakalada porakkalada... porakkalada..... eppdi correctaaa sonnena machi...?

muthupandi said...

islama pathi purunchi muslima maariyavan naan. islam pathi purunchi athila arthamullathanaal. arthamillaatha en mathathil irunthu maarivita maratamilan da na

mohamed barakath said...

இஸ்லாமிய,கிறிஸ்து மற்றும் உண்மையான இந்து மத நண்பர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள்.இவர்களை போல உள்ள குழப்ப வாதிகளுக்கும் சிறுமைவாதிகளுக்கும் பதில் அளிக்காதீர்கள்,அது நம்மை போல நல்ல மனிதர்களுக்கு அழகல்ல.இவர்கள்(தளத்தின் உரிமையாளர் உட்பட)அடுத்தவர்களை வம்புக்கு இழுத்து அதில் புகழ் தேடும் ஈஈஈனப் பிறவிகள்.இவர்களின் ஆணவ போக்கிற்கு இவர்கள் த்குந்த பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.அடுத்தவர் மதத்தை சிறுமை படுத்தி அதில் குளிர்காயும் இவர்கள் தாயிற்கும் தாரத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவர்கள்.எனவே இவர்களின் உளறலை பொருட்படுத்த வேண்டாம்.............
ivargal nay(dog) illa nayyaividavum kevalamana.... eeena piravigal...

Anonymous said...

இது ஈனப்பிறவிகளுக்கு அல்ல.
உண்மையைத்தேடும் வாசகர்களுக்கு
2012.12.21 ல் உலகம் அழியுமா? யார் எம்மைக் காப்பாற்றுவார்கள்?
மாபெரும் கோல் ஒன்று உலகைத்தாக்க வருகின்றதாம். அதாக்குதலால் உலகம் அழிந்து விடுமாம். இந்த ஆபத்தை மனிதனால் கட்டுப்படுத்த முடியாதாம்.
அந்த மாபெரும் ஆபத்தில் இருந்து எந்த தெய்வம் எங்களையும் நாம் வசிக்கும் பூமியையும் காப்பாற்றும்.... இதைத் தடுக்க எந்த தெய்வத்துக்கு சக்தி உண்டு. எந்த தெய்வம் காப்பாற்றும். உண்மையைத் தேடும், சிந்திக்கும் மக்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம்.
யார் குர் ஆனை நம்ப வில்லையோ அவர்கள் அத்தணை பேரும் இந்த வதந்தியை நம்பி பீதி கொள்வார்கள் . குர் ஆனை நம்பியவர்கள் இதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். இவ்வாறான அழிவு ஒன்று பூமிக்கு இல்லை என அறிவார்கள்.. அல்லாஹ் தன் குர் ஆனில் உலகம் அழியும் முன்னால் சில அடையாலங்களைக் குறிப்பிடுகின்றான். அவைகள் நடை பெறாமல் இந்த உலகம் அழியாது. அவைகள் இன்னும் நடை பெற வில்லை. அவைகள் எப்போது நடை பெறும் என அவன்தான் அறிவான்.
பூமி சகல வெளி ஆபத்துக்கள்லிருந்தும் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. அல்லாஹ் தன் குர் ஆனில் கூறுகின்றான்
21:32. இன்னும் வானத்தை நாம் பாதுகாப்பான விதானமாக அமைத்தோம் -எனினும் அவர்கள் அவற்றிலுள்ள அத்தாட்சிகளைப் புறக்கணித்து விடுகிறார்கள்.
51:47. மேலும், நாம் வானத்தை (நம்) சக்திகளைக் கொண்டு அமைத்தோம்; நிச்சயமாக நாம் விரிவாற்றலுடையவராவோம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு குர்ஆனை ஒரு முறை வாசிக்கவும்.
உலகம் அழியும்போது அந்த நாளின் அந்த பயங்கரத்தை விளக்குகின்றான்,
உலக முடிவின்போது

81:1. சூரியன் (ஒளியில்லாததாகச்) சுருட்டப்படும் போது-
81:2. நட்சத்திரங்கள் (ஒளியிழந்து) உதிர்ந்து விழும்போது-
81:3. மலைகள் பெயர்க்கப்படும் போது-
81:4. சூல் நிறைந்த ஒட்டகைகள் கவனிப்பாரற்று விடப்படும் போது.
(இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டில் இவ்வசனத்தைக் கூறுவதானால் ஜெட் விமானங்கள் விலை உயர்ந்த வாகனங்கள் கவனிப்பாரற்று விடப்படும் போது)
81:5. காட்டு மிருகங்கள் (மனிதர்களுடனும், இதர பிராணிகளுடனும்) ஒன்று சேர்க்கப்படும்போது-
81:6. கடல்கள் தீ மூட்டப்படும்போது-
81:7. உயிர்கள் ஒன்றிணைக்கப்படும் போது-
81:8. உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட பெண் (குழந்தை) வினவப்படும் போது-
81:9.“எந்தக் குற்றத்திற்காக அது கொல்லப்பட்டது?”
(இன்று-பெண் குழந்தைகளை கருவிலேயே கரைத்து விடுகின்றனர்) 81:10. பட்டோலைகள் விரிக்கப்படும் போது-
81:11. வானம் அகற்றப்படும் போது-
81:12. நரகம் கொழுந்துவிட்டு எரியுமாறு செய்யப்படும் போது-
81:13. சுவர்க்கம் சமீபமாக கொண்டு வரப்படும்போது-
81:14. ஒவ்வோர் ஆத்மாவும், தான் கொண்டு வந்ததை அறிந்து கொள்ளும்.

Anonymous said...

82:1. வானம் பிளந்து விடும்போது-
82:2. நட்சத்திரங்கள் உதிர்ந்து விழும்போது-
82:3. கடல்கள் (பொங்கி ஒன்றால் ஒன்று) அகற்றப்படும் போது,
82:4. மண்ணறைகள் திறக்கப்படும் போது,
82:5. ஒவ்வோர் ஆத்மாவும், அது எதை முற்படுத்தி (அனுப்பி) வைத்தது, எதைப் பின்னே விட்டுச் சென்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளும்.

82:6. மனிதனே! கொடையாளனான சங்கை மிக்க உன் இறைவனுக்கு மாறு செய்யும்படி உன்னை மருட்டி விட்டது எது?

82:7. அவன்தான் உன்னைப்படைத்து, உன்னை ஒழுங்குபடுத்தி; உன்னைச் செவ்வையாக்கினான்.
82:8. எந்த வடிவத்தில் அவன் விரும்பினானோ (அதில் உன் உறுப்புகளைப்) பொருத்தினான்.
82:9. இவ்வாறிருந்தும் நீங்கள் (கியாம) நாளைப் பொய்ப்பிக்கின்றீர்கள்.
82:10. நிச்சயமாக, உங்கள் மீது பாது காவலர்கள் (நியமிக்கப்பட்டு) இருக்கின்றனர்.
82:11. (அவர்கள்) கண்ணியம் வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள்.
82:12. நீங்கள் செய்கிறதை அவர்கள் அறிகிறார்கள்.
82:13. நிச்சயமாக நல்லவர்கள் நயீம் என்னும் சுவர்க்கத்தில் இருப்பார்கள்.
82:14. இன்னும், நிச்சயமாக, தீமை செய்தவர்கள் நரகத்தில் இருப்பார்கள்.
82:15. நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் அவர்கள் அதில் பிரவேசிப்பார்கள்.
82:16. மேலும், அவர்கள் அதிலிருந்து (தப்பித்து) மறைந்து விட மாட்டார்கள்.
86:5. மனிதன் எதிலிருந்து படைக்கப்பட்டான் என்பதை கவனிக்கட்டும்.
86:6. குதித்து வெளிப்படும் (ஒரு துளி) நீரினால் படைக்கப்பட்டான்.
86:7. முதுகந் தண்டிற்கும், விலா எலும்புகளுக்கும் இடையிலிருந்து அது வெளியாகிறது.
86:8. இறைவன் (மனிதன் இறந்த பின் அவனை உயிர்ப்பித்து) மீட்டும் சக்தியுடையவன்.
86:9. இரகசியங்கள் யாவும் வெளிப்பட்டுவிடும் அந்நாளில்
86:10. மனிதனுக்கு எந்த பலமும் இராது; (அவனுக்கு) உதவி செய்பவனும் இல்லை.

22:2. அந்நாளில், பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு தாயும் தான் ஊட்டும் குழந்தையை மறந்து விடுவதையும், ஒவ்வொரு கர்ப்பிணியும் தன் சுமையை ஈன்று விடுவதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள்; மேலும், மனிதர்களை மதி மயங்கியவர்களாக இருக்க காண்பீர்; எனினும் (அது மதுவினால் ஏற்பட்ட) மதி மயக்கமல்ல; ஆனால் அல்லாஹ்வின் வேதனை மிகக் கடுமையானதாகும்.
20:82. “எவன் பாவமன்னிப்புத் தேடி ஈமான் கொண்டு நற்செயல்களையும் செய்து அப்பால் நேர்வழியும் அடைகிறானோ அவனுக்கு நிச்சயமாக நான் மிகவும் மன்னிப்பவனாக இருக்கின்றேன்” (என்று கூறினோம்).
22:56. அந்நாளில் எல்லா அதிகாரமும் அல்லாஹ்வுக்குத் தான். அவன் அவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பு வழங்குவான்; ஆகவே ஈமான் (நம்பிக்கை) கொண்டு ஸாலிஹான (நல்ல) செயல்களைச் செய்பவர்கள் பாக்கியம் மிக்க சுவனபதிகளில் இருப்பார்.
ஆகவே 21.12.12 ல் எந்த வித ஆபத்தும் பூமிக்கு வராது. 2013 புது வருடம் வழமை போல் பிறக்கப்போகின்றது.
Happy New Year என வாழ்த்தத்தான் போகின்றீர்கள்.
குர் ஆன் பாலைவனத்து உலரல்கள் அல்ல.
..H. Munawwar..

Anonymous said...

nanba ungal valaithalm mikavum thilvana visayathai solkirathu...

kb mohideen said...

annonimous
ada nae ne oru aampilaya iruntha un ip address koduda..

Anonymous said...

இவ்வசனம் இந்த வெப்ஸைட் ஓனருக்கு:

(அந்நாளில்) எதை அவர்கள் கேலி செய்து கொண்டிருந்தார்களோ, அதுவே அவர்களைச் சூழ்ந்து கொள்ளும். 45:33
அந்நாளில், உண்மையைக் கொண்டு ஒலிக்கும் பெரும் சப்தத்தை அவர்கள் கேட்பார்கள். அதுதான் (மரித்தோர்) வெளியேறும் நாளாகும். 50:42
அந்நாளில், அவர்களுடைய சூழ்ச்சிகள் எதுவும் அவர்களுக்குப் பயன் அளிக்காது, அன்றியும் (எவராலும்) அவர்கள் உதவி செய்யப்படவும் மாட்டார்கள். 52:46
உங்கள் உறவினரும், உங்கள் மக்களும் கியாம நாளில் உங்களுக்கு எப்பயனும் அளிக்க மாட்டார்கள்; (அந்நாளில் அல்லாஹ்) உங்களிடையே தீர்ப்பளிப்பான், அன்றியும் நீங்கள் செய்பவற்றை அல்லாஹ் உற்று நோக்கியவனாகவே இருக்கின்றான். 60:3
அந்நாளில் சில முகங்கள் (மகிழ்ச்சியால்) செழுமையாக இருக்கும். அந்நாளில் வேறு சில முகங்களோ (துக்கத்தால்) சுண்டியிருக்கும். 75:22,24

shamsudeen said...

who is this web site owner?
dai panni islatha pathi unakku enna theriyum?
your criminal dog. nee makkalai kuzhappura.muslim evanavathu parthan unna konnuduvan.be careful.

shaukath said...

டேய் முட்டாள் பயலே உனக்கு தில் இருந்தா உன் உண்மையான ID கொடுடா வேசி பயலே


Sakthi said...

very good post, i guess put an effort to read quran.. good keep it up.. but u know what its so pity that the way u understood.. i do not find any illogical on the versus that u have mentioned.. i dont like to criticize other religion as my islam teaches me so however since u have talked too much, i have several points to be made.. கைலாயத்தில் சிவன் இருந்தார்ல இப்ப எங்க போனாரு? சரி விடு ராமர் சீதை ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, கிரிஷன்ர் ஒருவனுக்கு எத்தனைபேர்? முமூர்த்திகளில் யார் உலகத்த படைச்சது? பிரம்மன் அப்புறம் ஏன் அவர் டம்மி ஆ இருக்கார்? சரி விடு யாருதான் பெரிய கடவுள்? ஒவ்வொருத்தர் புரணமும் அவர்தான் பெரிய கடவுள்னு சொல்லுதே? எது உண்மை? ஏதாவது ஒன்னு உண்மாண்னா அப்ப மத்ததெல்லாம் பொய் தானே? பொய்ன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் உங்க மதத்துல வெச்சு இருக்கீங்க? சரி வேதம் வந்த காலம் தெற்ரியுமா? யார் எழுதுனதுனு தெரியுமா? இல்ல அது எழுதுன படியே இருக்கான்னு தெரியுமா? 4 வேதம் 40 புறானாம் வெச்சு இருக்கீங்களே எது அதிகாரபூர்வமானது? இத்தன சாமியார் இவ்வளவு பாலியல் வழக்குல மாற்றானுங்களே, இல்லறததுக்கு பின்பே துறவரம்னு ஹிந்துமதம் சொல்லுதே நீங்க அத நம்பளயோ? ஹிந்து மதம்னு பேர் இதுக்கு எப்ப வந்ததுனு தெரியுமா? ஹிந்து-னு வார்த்த எதாவது வேதததுலயோ புராணத்திலயோ இருக்கானு தெரியுமா? ஹிந்து மதம் தான் பழய மதம் என்றால்? சைவம் வைணவம் சமணம் இதெல்லாம் எங்க போச்சு.. இதெல்லாம் வேற வேற மதம்னும் மத சண்டைகள் வந்தததாவும் வரலாறு சொல்லுதே? சம்பார் ரசம் தயிர் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்ட பிச்சக்கார பத்திரம் போல் இருக்குறத நாங்க ஏன் ஒத்துக்கணும்? எல்லாமே ஒன்னாத சொன்னுச்சுனா அப்புறம் ஏன் அடிச்சுக்கிட்டாங்க? அடிச்சுக்கிட்டங்கான கொள்கை அடிப்படையில் வேற்றுமைல் உள்ளவங்கதானே அந்த மூவரும்? வேறுபட்ட கொள்காய்களை ஒன்னா போட்டு எப்புடி ஒரே ஹிந்து கொள்காயா மாத்துநீங்க? ஒரு கேள்விக்கு அப்ப 3 பதில் கெடைக்குமே.. எத உண்மணு ஏத்துக்க? ஒவ்வொரு வேதமும் ஒரே விஷயத்துல வேறு நிலைபபட்டுல இருக்கே? அதுல எது சொல்ட்ரது உண்மை? ஒரே கடவுள்தான் அவர் பரபிரம்மம்னு வேதங்களும் புராணங்களும் சில இடங்கள்ல சொல்லுதே சில இடங்களில் இதுக்கு முற்றிலும் முரண்பாடா சொல்லுதே இதுல எது உண்ம? சிவன், விஷ்ணு, மற்றும் எல்லா கடவுள்களும் எப்பொழுதும் தியானித்து கொண்டு இருக்கிறார்களே யாரை நோக்கி? அவர்களே வணங்கும்போது அவரை நாம் ஏன் வணங்க வேண்டும்? சாமி வாரம் தர ரெடியா இருக்கும் போது இதுபோல் பூசாரிகளை நாம் ஏன் வணங்க வேண்டும்...? முதல்ல உன் முதுக பார்... இன்னும் 1000 கேள்வி கேக்க முடியும் உன் மத்தத புரிஞ்சுக்க முதல்ல அப்புறம் ஊர் பஞ்சாயத்துக்கு வருவ...

Post a Comment