Saturday, December 25, 2010

1 இஸ்லாமில் கற்பழிப்பா ? இல்லவே இல்லை , ஏன் தெரியுமா ?

  கற்பழிப்பு  என்பது சட்டத்துக்கு புறம்பான , நியாய தர்மங்களுக்கு  எதிரானது. அனால் கற்பழிப்பே சட்டரிதியாகவும் ,   மதரீதியாகவும் அங்கிகரிக்கப்பட்டுவிட்டால் ?   அது கற்பழிப்பாகாது இல்லையா . இஸ்லாமில் என்ன சொல்கிறது பார்போம்.

Bukhari 3.34.432: “Narrated Abu Saeed Al-Khudri: that while he was sitting with Allâh's Apostle he said, "O Allâh's Apostle! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interruptus?" The Prophet said, "Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allâh has destined to exist, but will surely come into existence.” 
http://www.tamililquran.com/bukhari.asp?start=2239


2229. அபூ ஸயீத்(ரலி) அறிவித்தார். 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருக்கும்போது, 'இறைத்தூதர் அவர்களே! எங்களுக்கு (பெண்) போர்க் கைதிகள் கிடைக்கின்றனர். அவர்களை நல்ல விலைக்கு விற்க நாங்கள் விரும்புவதால் (அவர்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் போது) நாங்கள் அஸ்ல் (உடலுறவின் போது) பெண்குறிக்குள் விந்தைச் செலுத்தாமல் வெளியேவிட்டுவிடும் செயலைச்) செய்யலாமா?' என்று கேட்டேன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அப்படியா நீங்கள் செய்கிறீர்கள்? இதைச் செய்யாமலிருப்பது உங்களின் மீது கடமையல்ல! (அதாவது, நீங்கள் இப்படிச் செய்வதற்குத் தடை ஏதுமில்லை; ஆயினும், அஸ்ல் செய்யாமலிருப்பதே மேலானதாகும்!) ஏனெனில், உருவாக வேண்டுமென்று அல்லாஹ் விதித்துள்ள எந்த உயிரும் உருவாகாமல் இருப்பதில்லை!" என்று கூறினார்கள். (பார்க்க: பின்குறிப்பு) 
Volume :2 Book :34ஆதாவது நீ விந்து வருவதற்கு முன்னேரே எடுத்தாலும் , அல்லா நினைத்தால் , குழந்தை பிறக்கும் !!!!!!!!! , அதனால் வெளியே  எடுக்காதே !!!, முழுவதுமாக செய்துவிடு .   அல்லாவின் தூதரே இப்படி சொல்லிவிட்டார் ! அதனால் கற்பழிப்பு என்பது இஸ்லாமில் கிடையாது !!!!

சரிரிரிரிரி, "நாம் பெண்களை அடிமைகளாக பிடித்துவரும் போது"  - இதற்கு அர்த்தம் தெரியுமா !.  எதாவது ஒரு கிராமத்தை , ரகசியமாக தாக்கி , அத்தனை ஆண்களையும் கொன்றுவிட்டு , நல்ல குடும்பத்து பெண்களை , அடிமைகளாக பிடித்து சென்று , மேலே கூறியதை செய்வார்கள். எத்தனை லட்சம் , இந்திய ஹிந்து பெண்களை இந்தமாதிரி பிடித்துசென்றர்கள் தெரியுமா ?
  
Juwairiya:
Narrated Ibn Aun:
I wrote a letter to Nafi and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn 'Umar had told him the above narration and that Ibn 'Umar was in that army.


http://www.tamililquran.com/bukhari.asp?start=2541

2541. இப்னு அவ்ன்(ரஹ்) அறிவித்தார்.
நான் நாஃபிஉ(ரஹ்) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினேன்; அவர்கள் எனக்கு (பதில்) கடிதம் எழுதினார்கள். அதில் அவர்கள் 'நபி(ஸல்) அவர்கள்
பனூ முஸ்தலிக் குலத்தார் அசட்டையாக (எச்சரிக்கையின்றி) இருந்தபோது அவர்களின் மீது (திடீர்) தாக்குதல் நடத்தினார்கள்; அப்போது
அவர்களின் கால்நடைகள் நீர்நிலை ஒன்றில் தண்ணீர் புகட்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன. அவர்களில் போரிடும் திறன் பெற்றவர்களைக் கொன்றார்கள்; அவர்களின் மக்களை (பெண்கள், பிள்ளை குட்டிகளை) போர்க் கைதிகளாக சிறை பிடித்தார்கள்; அன்றுதான் ஜுவைரிய்யா(ரலி) அவர்களைக் கண்டார்கள். இதை அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) எனக்கு அறிவித்தார்கள். அவர்களும் அந்த (முஸ்லிம்) படையில் இருந்தார்கள்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். http://www.tamililquran.com/bukhari.asp?start=2542


2542. இப்னு முஹைரீஸ்(ரஹ்) அறிவித்தார்.
நான் அபூ ஸயீத் குத்ரீ(ரலி) அவர்களைப் பார்த்தபோது அவர்களிடம் (அஸல் செய்வது பற்றி) கேட்டேன். அவர்கள் சொன்னார்கள்; நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதருடன் பனூ முஸ்தலிக் (குலத்திற்கெதிரான) போருக்குச் சென்றோம். அப்போது, அரபுகளிலிருந்து போர்க் கைதிகள் (சிலர்) எங்களுக்குத் கிடைத்தனர். நாங்கள் (அந்தக் கைதிகளிடையேயிருந்த) பெண்களை (உடலுறவு கொள்ள) விரும்பினோம். ஏனெனில், (எங்கள் மனைவியரைப் பிரிந்து) தனிமையில் இருந்தது எங்களை வாட்டியது. மேலும், (இந்தப் பெண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும்போது) 'அஸ்ல்' செய்ய நாங்கள் விரும்பினோம். எனவே, அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அதுபற்றிக் கேட்டோம். அதற்கு, 'நீங்கள் அதைச் செய்யாமலிருந்தால் தவறேதுமில்லையே! மறுமைநாள் வரை தவறேது மில்லையே! மறுமை நாள் வரை (இறைவிதிப்படி) உருவாக வேண்டிய எந்த உயிரும் கட்டாயம் உருவாகியே தீரும்" என்று பதிலளித்தார்கள்.
Volume :2 Book :49

 மேலும் பல உதாரணகளை கிழே காணலாம்.  
      
Sahih Muslim 8.3381: “Allâh's Messenger (may peace be upon him) was asked about 'azl, (coitus interruptus) whereupon he said: The child does not come from all the liquid (semen) and when Allâh intends to create anything nothing can prevent it (from coming into existence).”

   

1 comment:

Anonymous said...

முகமது ஒரு கொள்ளைக்காரன், கொலைகாரன் இது உலகு அறிந்த உண்மை.

Post a Comment